Klik hier voor online aanmelden!

BOEIENDE SPREKERS - INFORMATIEVE LEZINGEN - GRATIS ENTREE - INTERESSANT VOOR U EN UW RELATIES?

DE NATIONALE DRINKWATERDAG 2015 ZAL BIJ VOLDOENDE BELANGSTELLING OP 31 OKTOBER 2015 DOOR GROUP4WELLNESS IN BUSSUM WORDEN GEORGANISEERD ALS ONDERDEEL VAN DE NATIONALE LEVENSSTIJLDAGEN 2015 O.A. VES S&W, CHARLY GREEN, WELL4ALL, VITANESS AROMED, NTGW EN LESCRAUWAET LIFESTYLE AND ENVIRONMENT WAAROVER BINNENKORT MEER INFORMATIE OP WWW.DENATIONALELEVENSSTIJLDAGEN.NL


DE NATIONALE DRINKWATERDAG 2013

Björn de Vries


Cees Kamp

(Waterwetenschapper)


Henk Pannekoek

(Waterdeskundige)

Raymond Lescrauwaet

Een interessante ervaringsmiddag voor consumenten, bedrijfsleven en professionals rondom het interessante thema water, drinkwater, elektromagnetisme en gezondheid waar meer dan 10 boeiende sprekers hun ervaringen met u willen delen. Het hoofdthema is dit keer DE EFFECTEN VAN ELEKTROMAGNETISME OP HET WATER IN TUINBOUW, VEETEELT, INDUSTRIE EN GEBOUWDE OMGEVING. De locatie is het aansprekende Servicecentrum Viba Expositie in Den Bosch, waar u 1200 m2 tentoonstelling kunt vinden over gezond bouwen, wonen en werken. Wij verwachten op zaterdagmiddag meer dan 60 geinteresseerde bezoekers waarvan meerdere met eigen gezondheidservaringen i.r.t. water, drinkwater en elektromagnetisme. Het voornaamste doel van de dag is het delen van ervaringen voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen. Er wordt door de organisatie van De Nationale Drinkwaterdag 2013 niet gewerkt met stellingen, moties en/of slotconclusies. Alle sprekers zal gevraagd worden om een korte aankondiging en een korte samenvatting van de lezing te maken om later op deze website te kunnen plaatsten.

In de grote zaal geven de adviseursprekers de lezingen in het Nederlands, Engels en/of Duits. In de expositiezaal is er separaat een uitwisseling van professionele ervaringen uit de praktijk door de fabrikantsprekers en tevens een uitstalling van meetapparatuur, materialen en producten voor water en drinkwater van de door Group4Wellness geselecteerde fabrikanten en producten.

Tijdens de middag zijn er op vaste tijdstippen kleine hapjes, koffie, thee en jus dorange tegen betaling verkrijgbaar. Er is de gehele middag gratis geoptimaliseerd drinkwater verkrijgbaar.

De definitieve middagindeling zal in de loop van donderdag 26 september 2013 op deze website te lezen zijn.

Gezien het niet-commerciele karakter van De Nationale Drinkwaterdag 2013 is de fabrikanten nadrukkelijk verzocht om ter plaatse geen producten te verkopen en/of verkoopactief met prijzen uit te stallen. Ook dienen de uitgestalde producten een (technisch) meetbaar effect te hebben. Er is aan de geselecteerde fabrikanten en hun sprekers geen vergoeding gevraagd voor het kunnen uitstallen van de producten.

Voor uw informatie:

Voorafgaand aan de destijds georganiseerde De Nationale Stralingsdag 2009 hebben wij ruim 300 aanmeldingen ontvangen via de online aanmelding op de vergelijkbare website. Ook heeft de landelijke media destijds zijn interesse getoond. Op vrijdagavond 14 mei 2009 is er op SBS6 Hart van Nederland ruimschoots aandacht geschonken aan De Nationale Stralingsdag 2009. Mogelijk zal het bovenstaande ook voor De Nationale Drinkwaterdag 2013 gaan gelden. Wij hopen ook u te mogen verwelkomen!

WAAROM DE NATIONALE DRINKWATERDAG?

Op De Nationale Drinkwaterdag 2013 delen consumenten, bedrijfsleven en professionals hun dagelijkse praktijkervaringen met u voor bewuste keuzes in gezonde woon, werk en leefomgevingen. De Nationale Drinkwaterdag 2013 kent geen winstoogmerk en is er voor iedereen!

Group4Wellness organiseert onderstaande ervaringsdagen in een gelijke opzet;

De Nationale Kunstlichtdag 2013 (23 november)


Group4Wellness organiseerde eerder onderstaande ervaringsdagen in een vergelijkbare opzet:


De Nationale Stralingsdag 2013 (25 mei)

De Nationale Bewegingsdag 2013 (9 februari)

De Nationale Slaapdag 2012 (24 november)

De Nationale Voedingsdag 2012 (24 maart)

De Nationale Akoestiekdag 2011 (24 september 2011)

De Nationale Binnenluchtdag 2011 (5 februari 2011)

EEN DOORLOPEND PROGRAMMA

Algemene informatie, technische informatie, internationale grenswaarden, richtlijnen, bouwbiologische richtwaarden, internationaal voorzorgsprincipe, ervaringen van consumenten, ervaringen van bedrijfsleven, ervaringen van professionals, meetdemonstraties, praktijkvoorbeelden, water, drinkwater, leidingwater, douchewater, regenwater, sproeiwater, industriewater, waterzuivering, wateroptimalisatie, woning metingen, kantoor metingen, school metingen, zorgcentra metingen, hotel metingen, certificering, gebruikerstips etc.

De Nationale Drinkwaterdag 2013 (middagprogramma 13.00 - 17.00 uur)

Let op: Onderstaande indeling is onder voorbehoud, NIET definitief en kan eventueel nog gewijzigd en/of uitgebreid worden.

Cees Kamp - Wat is water? - 13.00-13.30 uur
Markus Schwery - Physikalische Wasserbehandlung durch Elektromagnetische Felder - 13.30-14.00 uur
Frank Silvis - De wondere wereld van het water - 14.00-14.30 uur

Pauze / Bezoek informatietafels - 14.30-15.00 uur

Henk Pannekoek - Productontwikkelingen met energetische waterbehandeling - 15.00 - 15.15 uur
Paul van der Wal - Legionella detectie op snelle wijze - 15.15-15.30 uur
Anjo van Houten - Duurzaam wassen met koud water zonder wasmiddel - 15.30-15.45 uur
Marcel Luijendijk - Gebruikerservaringen van wateroptimalisatie - 15.45-16.00 uur

Pauze / Bezoek informatietafels - 16.00-16.15 uur

Bjorn de Vries - Levensstijl en water? - 16.15-16.30 uur
Raymond Lescrauwaet - Binnenmilieu en water? - 16.30-16.45 uur

Rondvraag / Afsluiting - 16.45-17.00 uur

Fabrikantsprekers - Bezoek informatietafels - 17.00-17.30 uur
Karel van Mourik - Servicecentrum VIBA expositie - Rondleiding expositie op verzoek / Borrel - 17.00 - 17.30 uur

 

DE SPREKERS

Met boeiende professionele sprekers (adviseurs):

Cees Kamp, Frank Silvis, Bjorn de Vries, Raymond Lescrauwaet


Ook praktijkervaringen en demonstraties van professionals (fabrikanten):

Markus Schwery, Henk Pannekoek, Marcel Luijendijk, Anjo van Houten, Paul van der Wal

DE ONDERWERPEN

Algemene informatie, technische informatie, internationale grenswaarden, blootstellingslimieten , bouwbiologische richtwaarden, internationaal voorzorgsprincipe, ervaringen van consumenten, ervaringen van bedrijfsleven, ervaringen van professionals, meetdemonstraties, woning metingen, kantoor metingen, school metingen, zorgcentra metingen, hotel metingen, certificering, gebruikerstips etc. (Binnenkort volgen specifieke onderwerpen van de lezingen in de middagindeling)

PROFESSIONALS

Huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten, therapeuten, preventie adviseurs, welzijnsconsultants , bouwbiologen, woonbiologen, werkbiologen, zorgverzekeraars, projectontwikkelaars, productspecialisten, architecten, ingenieurs, installateurs, meettechnici, aannemers, technische groothandelaren etc.

DOELSTELLING

Bewuste keuzes maken voor gezonde woon- , werk- en leefomgevingen.

ORGANISATOR

Bjorn de Vries / Group4Wellness Levensstijl & Welzijn

Ook (mede)organisator van:

De Nationale Voedingsdag, De Nationale Bewegingsdag, De Nationale Slaapdag


Raymond Lescrauwaet / Group4Wellness Binnenmilieu & Welzijn

Ook (mede)organisator van:

De Nationale Binnenluchtdag, De Nationale Stralingsdag , De Nationale Akoestiekdag, De Nationale Kunstlichtdag

PARTNERS

Zeker Vitaal - De Woon/Werkbioloog binnenmilieu metingen - Servicecentrum Viba Expositie - NIBE certificeringen

m.m.v. Stichting Wateropleidingen: het opleidingsinstituut voor en door de watersector

MEDIAPARTNERS

De Issuemakers, Duurzaam24TV-Asking, Fitplein.nl, Horecainrichting.com, Weekblad Facilitair & Gebouwbeheer, Vakblad Gezond bouwen en wonen, Schoolfacilities, De Betere Wereld, ODE magazine, Medisch Dossier, Spiegelbeeld magazine, Genoeg magazine, vakblad InTech E&I, HMN magazine, John Consemulder radio, Eisma Bouwmedia e.a.

De Nationale Drinkwaterdag 2013 wordt geheel opgenomen door Duurzaam24.TV-Asking (Ingolf Kruseman) en na goedkeuring op een later tijdstip uitgezonden.

Aanmelding als mediapartner kan direct via de aanmeldingsmogelijkheid op de website: www.denationaledrinkwaterdag.nl

Er is een persruimte ingericht voor interviews. Ook zal er een persbericht verspreid worden.

LOCATIE

Servicecentrum Viba Expositie, 1200 m2 gezond bouwen, wonen, werken en leven
De Gruijterfabriek , gebouw B, nabij Brabanthallen
Veemarktkade 8, 5222 AE DEN BOSCH

De organisatie zal luchtzuivering apparatuur plaatsen om de ruimtes zo schoon en fris als mogelijk te houden i.v.m. de aanwezige allergische personen. Tevens de bezoekers vriendelijk vragen om niet (langdurig) mobiel te bellen i.v.m. de aanwezige EHS personen. Er zijn bij Servicecentrum Viba Expositie zelf geen draadloze DECT telefoons en draadloze modems actief tijdens het evenement. Er branden een beperkt aantal TL buizen en LED lampen voor de minimaal gewenste verlichting te samen met daglichtintreding. De elektrische en magnetische velden veroorzaakt door gebruiksapparatuur zullen zoveel mogelijk worden beperkt. De hoogfrequente inductieve netvervuiling zal waar mogelijk worden geëlimineerd door netfilters. De akoestiek en geluidsbelasting bij de Servicecentrum Viba Expositie zal worden gecontroleerd.

Wij zullen doen wat binnen onze mogelijkheden ligt in dit conventionele verzamelgebouw!

KOSTEN

De entree is geheel GRATIS. De Nationale Drinkwaterdag 2013 wordt u aangeboden door Servicecentrum VIBA expositie, De Woonbioloog, De Werkbioloog en Group4Wellness levensstijl en Binnenmilieu.

Gaarne uw online aanmelding via de website: www.denationaledrinkwaterdag.nl

INFORMATIE

Via de website www.denationaledrinkwaterdag.nl, per email: info@denationaledrinkwaterdag.nl, Group4Wellness secretariaat 06-34490233 (headset) en/of Servicecentrum Viba Expositie: 073-6216943

UPDATES

Iedere zaterdag vanaf 31 augustus t/m 25 september 2013. Alle wijzigingen voorbehouden.

De Nationale Drinkwaterdag ™ is een beschermde naam. Alle rechten voorbehouden aan auteurs (Copyright 2009).